நவம்பர் 26, 2022 இதழ்
தமிழ் வார இதழ்

கவிதைச் சோலை (தமிழ்மொழி வாழி!, வெளிநாடு வந்தேனடா …!)

தொகுப்பு

Nov 26, 2016

தமிழ்மொழி வாழி!

-இல.பிரகாசம்

siragu-yaaliniyum1வளஞ்செழித்த நிலமோடு மங்காத புகழோடு
பிறந்த தமிழரினமே பல்லாண்டு வாழி!
பெற்றபேறு களிலெலாம் தமிழனாய் பிறப்பெடுத்த
பண்பாட் டுடையபெருந் தமிழினமே வாழி!
தாயாகத் தமிழைப் பெற்றத் தமிழரின்;
வாழ்வில் வளஞ்சேர்க்கும் தமிழ்த்தாயே வாழி!
இன்பமே எந்நாளும் தந்திடுந் முத்தமிழ்க்
கலையே தமிழரின மொழியோடு வாழி!
எல்லாரும் சரிநிகராய் வாழ்ந்திடும் வண்ணம்
நற்பெருஞ் சிந்தைத் தமிழ்மொழியே வாழி!

 

வெளிநாடு வந்தேனடா …!

-செல்வக்குமார் சங்கரநாராயணன்

siragu Naanjil nadu4

விவசாயத்தை விட்டுவிட்டு வெளிநாடு வந்தேனடா !

வியர்வையும் கொட்டுதிங்கே வெறுமெனத் தெருவெளியே !

என் மண்ணில் விழுந்திருந்தால் விதைகள் பல முளைத்திருக்கும் !

இங்கு வந்து கொட்டியதாலோ நினைவு மட்டும் முளைக்குதடா !

இங்கே மகிழுந்து பல ஏறியும் மகிழ்ச்சியொன்றும் காணேனே!

அதிசயங்கள் பல கண்டும் அசந்து வியக்காமல் போனேனே !

குறுஞ்சிறுத்த கண்ணிரண்டும் ஆழியாய் விரியுதுவே

நான்   நிலம் அடகு வைத்த பத்திரம் பத்திரமாய் மீட்பேனோ

இக்கரைக்கு அக்கரை பச்சைஎன்று எண்ணி

தெரியாமல் இங்கே ஓடிவந்தேன் !

நாடு திரும்பும் நாளதுவும் வந்து விட்டது –இந்தப்

பசுமையை மட்டும் நான் காணவில்லை !

 


தொகுப்பு

இவரது மற்ற கட்டுரைகளைக் காண இங்கே சொடுக்குங்கள்.

கருத்துக்கள் பதிவாகவில்லை- “கவிதைச் சோலை (தமிழ்மொழி வாழி!, வெளிநாடு வந்தேனடா …!)”

அதிகம் படித்தது