ஏப்ரல் 4, 2020 இதழ்
தமிழ் வார இதழ்

பாரெங்கும் தமிழ் (கவிதை)

இல. பிரகாசம்

Apr 16, 2016

tamil mozhi fiபாரெங்கும் பாரீர்! பாரெங்கும் பாரீர்!

தமிழினம் தனித் தன்மையோடு சேருவதை

பாரீர்! பாரீர்! பாரீர்!

பேதமைகளை தூக்கியெரிந்து ஒன்றாவதை பாரீர்!

வையகம் வென்றிட தோழமையோடு நடைபோடும்

தோழமை தமிழினம் இங்கே பாரீர்! பாரீர்!

வையகத் தலைமை கொண்டு வழிநடத்தும்

தமிழ் வேந்தர்களை பாரெங்கும் பாரீர்!

உயிரினும் மேலான அறத்தை நாளும்

வையகம் மெல்லாம் சீராய் பரப்பும்

தரணி புகழ் கொண்ட தமிழன்

விண்ணுலகை சுட்டுவிரல் நுனியில் ஆட்டிவைக்கும்

விண்னறிவு கொண்ட தமிழனைப் பாரீர்!

பாரெங்கும் பாரீர் பாரீர்!

எந்நாளும் எல்லார்க்கும் எல்லாம் ஈயும்

கொடையுள்ளம் கொண்ட கொடை வேந்தரை

ஈன்றெடுத்த தமிழ் தாயின் புதல்வனை

பாரெங்கும் பாரீர்! பாரீர்!

நல்லறம் இல்லறம் மானம் என்று

மூச்சாய் கொண்ட உறுதி மனம்

புகழ் கொண்ட தமிழினம் பாரீர்!

தமிழனம் தடையின்றி நிமிர் நடைபோட்டு

பறையறைய முழுவதிர யாழிசைக்க

ஆடவர் பெண்டிர் நடனம் புரிய

தமிழ் வையமெல்லாம் பவனி வரலை

வெற்றி முழக்கம் செய்யும் தமிழினம்

பாரெங்கும் பாரீர்! பாரீர்!


இல. பிரகாசம்

இவரது மற்ற கட்டுரைகளைக் காண இங்கே சொடுக்குங்கள்.

கருத்துக்கள் பதிவாகவில்லை- “பாரெங்கும் தமிழ் (கவிதை)”

அதிகம் படித்தது