செப்டம்பர் 19, 2020 இதழ்
தமிழ் வார இதழ்

முத்திரள் ஆத்திசூடி! (கவிதை)

மகேந்திரன் பெரியசாமி

Dec 23, 2017

Siragu aathichudi1

 

அன்பினால் ஆள்;

அச்சமின்றி இயங்கு;

அகிலத்தை உயர்த்து;
ஆளுமை கூட்டு;

ஆக்கமுடன் இணை;

ஆன்றோர் போற்று;
இன்முகம் காட்டு;

இயன்றவரை உதவு;

இயற்கையோடு இயை;
ஈவதில் மகிழ்;

ஈர நெஞ்சில் இழை;

ஈடுபாடு கொள்;
உள்ள உரம் பெருக்கு;

உயர்வுர எண்ணு;

உலகுக்குப் பயனுறு;
ஊரெல்லாம் சுழல்;

ஊக்கியாய் உணர்;

ஊற்றுபோல் திரள்;
எண்ணியாங்கு எய்து;

எளியவர்க்கு உதவு;

எட்டுதிசை எழுப்பு;
ஏன் என்று வினவு;

ஏடுகள் பல ஓது;

ஏற்றமே விரும்பு;
ஐயங்கள் களை;

ஐம்பொறிகள் வெல்;

ஐக்கியமாய் உணர்;
ஒற்றுமையாய் ஒன்று;

ஒன்றே நாம் என்று உணர்!

ஒவ்வொரு நாளும் உயர்;
ஓயாது ஒளிர்;

ஓட்டத்தைத் தொடர்;

ஓங்கி உயர்ந்து வாழ்!
ஔதாரியம்* தருக;

ஔரவப் பிரகமாய்** வாழற்க;

ஒளருவவிரதி*** நோன்பு கொள்!
எஃகினும் உறுதி கொள்;

வெஃகின்றி**** உயர்!

அஃகா***** செல்வத்தில் திகழ்!
ஔதாரியம்* தருக ~ பெருங்கொடை தருக!

ஔரவப்பிரகமாய்** வாழற்க; ~ ஆட்டு மந்தை போல் வாழற்க

ஒளருவவிரதி*** நோன்பு கொள்! நீர் மட்டும் உட்கொள்ளும் விரதம் கொள்க!
வெஃகின்றி**** உயர்! ~ பிறர் உழைப்பில் இல்லாமல் உங்கள் உழைப்பில் உயர்க!

அஃகா***** செல்வத்தில் திகழ்! ~ குறைவற்ற செல்வத்தில் திகழ்!

 


மகேந்திரன் பெரியசாமி

இவரது மற்ற கட்டுரைகளைக் காண இங்கே சொடுக்குங்கள்.

கருத்துக்கள் பதிவாகவில்லை- “முத்திரள் ஆத்திசூடி! (கவிதை)”

அதிகம் படித்தது