பிப்ரவரி 15, 2020 இதழ்
தமிழ் வார இதழ்

முனைவர் கோ. அழகுராஜா படைப்புகள்

புதிய வார்ப்புகளில் மனிதநேயச் சிந்தனைகள்

February 8, 2020

இலக்கியங்கள் காலம் காட்டும் கண்ணாடி. இவை மனிதனை அடிப்படையாகக் கொண்டு மனிதனால் மனிதனுக்குப் படைக்கப்படுகிறது. ....

அதிகம் படித்தது