மார்ச்சு 25, 2023 இதழ்
தமிழ் வார இதழ்

அனோஜன் பாலகிருஷ்ணன் படைப்புகள்

அர்த்தம் அற்ற பிழை (சிறுகதை)

April 4, 2015

கயல்விழியை திருமணம் செய்து ஓராண்டுக்குள் அம்மாவாகிவிட்டாள். நண்பர்கள் ஆச்சரியமாக வாயைப் பிளந்தார்கள். சந்தைக்கு செல்லும் ....

அதிகம் படித்தது