மே 30, 2020 இதழ்
தமிழ் வார இதழ்

ரெ.சந்திரமோகன் படைப்புகள்

திருக்குறளில் நுண்பொருள் அறிவியல்

February 9, 2019

  “நுண்ணியம் என்பார் அளக்கும்கோல் காணற்கால் கண்ணல்லது இல்லைபிற” இது குறிப்பறிதல் அதிகாரத்தில் அமைச்சர் ....

அதிகம் படித்தது