அக்டோபர் 1, 2022 இதழ்
தமிழ் வார இதழ்

திவான் படைப்புகள்

உயிர்களை தன்னடக்கிய மொழிகளும் மொழிகளை தன்னடக்கிய உயிர்களும்

February 7, 2015

மௌனம் தான் நம் பிறப்பிலிருந்தே வந்தது. மொழி நாம் நமக்காக ஏற்படுத்தி கொண்ட கருவி. ....

அதிகம் படித்தது