மார்ச்சு 25, 2023 இதழ்
தமிழ் வார இதழ்

கி. கிருஷ்ண குமார் படைப்புகள்

இயற்பியல்

November 9, 2019

தமிழ் இலக்கியங்கள் வாழ்க்கையை எதிரொலிக்கின்றன. இயல்பு வாழ்க்கையா அல்லது கற்பனை வாழ்க்கையா என்பதை முடிவு ....

அதிகம் படித்தது