மே 21, 2022 இதழ்
தமிழ் வார இதழ்

மஹேஷ் படைப்புகள்

நவில் (கவிதை)

December 11, 2021

கால்களே நூல்களாகும் கண்மூடி சாய்ந்து கொண்டால் தூண்களும் நூல்களாகும்.   நூல்கள் உறவுகளானால் உறவுகளும் ....

அதிகம் படித்தது