மே 30, 2020 இதழ்
தமிழ் வார இதழ்

முனைவர் கரு. முருகன் படைப்புகள்

செவ்வியல் இலக்கியங்களில் எதிர்காலவியல்

September 22, 2018

உலகை எதிர்காலவியல் எனும் சொல்லுக்குள் அடக்கியவை தமிழ்மொழியாகும். தமிழ்மொழியின் உச்சமாகக் கருதப்படுகிற செவ்வியல் இலக்கியங்கள் ....

அதிகம் படித்தது