ஆகஸ்டு 17, 2019 இதழ்
தமிழ் வார இதழ்

முனைவர் கரு. முருகன் படைப்புகள்

செவ்வியல் இலக்கியங்களில் எதிர்காலவியல்

September 22, 2018

உலகை எதிர்காலவியல் எனும் சொல்லுக்குள் அடக்கியவை தமிழ்மொழியாகும். தமிழ்மொழியின் உச்சமாகக் கருதப்படுகிற செவ்வியல் இலக்கியங்கள் ....

அதிகம் படித்தது