மார்ச் 6, 2021 இதழ்
தமிழ் வார இதழ்

ப்ரிசில்லா படைப்புகள்

பெண்ணிய பாதை

January 12, 2019

பெண்ணியம் என்ற சொல் 1960க்குப் பிறகே இந்தியாவில் அதிகமாகப் பேசப்பட்டது. தொடர்ந்து பெண்ணியம் பற்றி ....

அதிகம் படித்தது