மே 23, 2020 இதழ்
தமிழ் வார இதழ்

வே.இராஜகுரு படைப்புகள்

தொல்லியல்

October 12, 2019

தொல்காப்பியப் பொருளதிகாரத்தில் சொல்லப்படும் முல்லை, பாலை, நெய்தல், குறிஞ்சி, மருதம் ஆகிய ஐவகை நிலங்களில் ....

அதிகம் படித்தது