சூலை 2, 2022 இதழ்
தமிழ் வார இதழ்

ராம் படைப்புகள்

கவிதைத் தொகுப்பு (உயிர் நீர், காற்று, இனியவள்)

November 13, 2021

  வையையிலே நீர் வருமோ வரப்பு எங்கும் வழிந்திடுமோ பொய்யையிலே புனல் வருமோ பொதி ....

அதிகம் படித்தது