ஆகஸ்டு 8, 2020 இதழ்
தமிழ் வார இதழ்

சுபாஷ் சந்திரன். ப படைப்புகள்

பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் !!

May 27, 2017

வள்ளுவன் இயற்றிய உலகப் பொதுமறையில் பெருமை என்ற அதிகாரத்தின் 2 வது குறள் - ....

அதிகம் படித்தது