பிப்ரவரி 22, 2020 இதழ்
தமிழ் வார இதழ்

பேரா. ஈ. சுரேஷ் படைப்புகள்

முல்லைப்பாட்டில் மேலாண்மைச் சமுதாயம்

September 14, 2019

மேலாண்மை என்பதை ‘‘மக்களை வைத்துச் செய்ய வேண்டியவற்றைச் செய்து முடிப்பது” என்று வரையறுக்கிறார் பார்கர் ....

அதிகம் படித்தது