ஆகஸ்டு 13, 2022 இதழ்
தமிழ் வார இதழ்

என். சூர்யா படைப்புகள்

திருத்தேர்வளை திருக்கோயில் நிர்வாகமும் பணியாளர்களும்

July 16, 2022

ஓர் அமைப்பின் அனைத்து செயல்பாடுகளையும் கண்காணித்து நிர்வகிக்கும் பொறுப்பு நிர்வாகம் என்று பெயர் பெறும். ....

திருத்தேர்வளை திருக்கோயில் வழிபாடும், விழாக்களும்

July 9, 2022

மக்கள் மன அமைதிக்காகவும், தம் விருப்பங்கள் நிறைவேற்றித் தருவதற்காகவும் இறைவனைத் திருக்கோயில்களுக்குச் சென்ற வழிபடுகிறார்கள். ....

திருத்தேர்வளை திருக்கோயில் திருவுருவ அமைதி

July 2, 2022

மக்களின் நாகரிகம், பண்பாடு, கலை, வெளிப்பாடு ஆகியவற்றை வெளிப்படுத்துவதில் திருக்கோயில்கள் குறிப்பிடத்தக்க இடத்தைப் பெறுகின்றன. ....

திருத்தேர்வளை திருக்கோயில் அமைப்பு

June 4, 2022

திருக்கோயில் அமைப்பு உலகில் உள்ள மக்கள் அனைவருக்கும் தெய்வ நம்பிக்கை என்பது தொன்று தொட்டு ....

திருத்தேர்வளை திருக்கோயில் வரலாறு

April 23, 2022

  திருக்கோயிலின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும் தமிழகதத்தின் கலைச் சின்னங்களாக திருக்கோயில்களும், அவற்றின் சிற்பங்களும், கட்டக் ....

அதிகம் படித்தது