மார்ச்சு 25, 2023 இதழ்
தமிழ் வார இதழ்

கவிஞர் செல்வ கீதாவின் நூல் விமர்சனம் – பகுதி-2

October 22, 2022

தலைவியின் மனதைப் புரிந்து கொள்ளாமை தலைவன் தலைவியை ஒதுக்கிவிடும் காலங்களும் இருந்திருக்கின்றன. மறந்துவிட்ட காலங்களும் ....

அதிகம் படித்தது