மார்ச்சு 25, 2023 இதழ்
தமிழ் வார இதழ்
கருத்து கணிப்பு

மருத்துவப் படிப்புக்கான பொது நுழைவுத் தேர்வை உச்சநீதிமன்றம் அமல்படுத்த உத்தரவிட்டிருப்பது?

முடிவுகளைக் காண

Loading ... Loading ...
சிறகு இதழை மின்னஞ்சலில் பெற

முந்தைய பதிவுகள்

பெண்கள் படைத்த சிறுகதைகளும் அவற்றின் வழிய பெறப்படும் ஆளுமைகளும்

பெண்கள் படைத்த சிறுகதைகளும் அவற்றின் வழிய பெறப்படும் ஆளுமைகளும்--முனைவர் மு.பழனியப்பன்

பெண்ணிய பாதை

பெண்ணிய பாதை--ப்ரிசில்லா

ஐங்குறுநூறு 113, நெய்தல் திணை

ஐங்குறுநூறு 113, நெய்தல் திணை--வழக்கறிஞர். ம. வீ. கனிமொழி

தோழமையுடன் தோழர் பெரியார்

தோழமையுடன் தோழர் பெரியார்--தேமொழி

வெண்ணிலாவின் கங்காபுரம் நாவல் தரும் ஆளுமைப் பண்புகள்

வெண்ணிலாவின் கங்காபுரம் நாவல் தரும் ஆளுமைப் பண்புகள்--முனைவர் மு.பழனியப்பன்

சாகாவரம் பெற்றவனோ! (கவிதை)

சாகாவரம் பெற்றவனோ! (கவிதை)--ராஜ் குணநாயகம்

திருக்குறளில் நெருப்பு

திருக்குறளில் நெருப்பு--முனைவர் மு.பழனியப்பன்

கீதாரி நாவலில் வழி ஆளுமைப் பண்புகள்

கீதாரி நாவலில் வழி ஆளுமைப் பண்புகள்--முனைவர் மு.பழனியப்பன்

ஐங்குறுநூறு 102, நெய்தல் திணை

ஐங்குறுநூறு 102, நெய்தல் திணை--வழக்கறிஞர். ம. வீ. கனிமொழி

தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் வரலாறு

தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் வரலாறு--தேமொழி

புதினங்களில் ஆளுமை வெளிப்பாடுகள்

புதினங்களில் ஆளுமை வெளிப்பாடுகள்--முனைவர் மு.பழனியப்பன்

வரலாற்றுத்தவறு! (கவிதை)

வரலாற்றுத்தவறு! (கவிதை)--ராஜ் குணநாயகம்

பெண்களுக்கான தனித்த ஆளுமைகள்

பெண்களுக்கான தனித்த ஆளுமைகள்--முனைவர் மு.பழனியப்பன்

மனித ஆயுளை நீள வைக்கும் பழங்கள்

மனித ஆயுளை நீள வைக்கும் பழங்கள்--சிறகு நிருபர்

ஐங்குறுநூறு 75 மருதத் திணை

ஐங்குறுநூறு 75 மருதத் திணை--வழக்கறிஞர். ம. வீ. கனிமொழி