மார்ச்சு 25, 2023 இதழ்
தமிழ் வார இதழ்

முனைவர் ர. விஜயலக்ஷ்மி

ஆச்சாரி

Sep 15, 2012

முனைவர் ர. விஜயலக்ஷ்மி அவர்கள் தமிழ்ச் சான்றோருலகம் போற்றும் நடுநிலையானதொர் அறிஞர். தமிழ், சமஸ்கிருதம், ஆங்கிலம், செருமானியம், பாகதம் (Prakrit), பாலி, சிங்களம் போன்ற மொழிகள் அறிந்தவர். இலங்கையின் பேராதனைப் பல்கலைக்கழகத்தில் (Peradeniya) தமிழிலும், சமசுகிருத மொழியிலும் இளங்கலை பயின்றார் (1964). பின்பு இங்கிலாந்திலுள்ள உலகப் புகழ் பெற்ற ஆக்சுபோர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் சீவகசிந்தாமணியை ஆய்வு செய்து  ‘A Study of the Civakacintamani particularly from the point of view of the  interaction of Tamil and Sanskrit’ என்கிற தலைப்பில் முனைவர் பட்டம் பெற்றார். முதுபெரும் திராவிடவியல் அறிஞர் பேராசிரியர் தாமசு பர்ரோ (http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Burrow) அவர்களின் வழிகாட்டுதலில் இந்த ஆய்வில்  ஈடுபட்டார். அதன் பின் தான் படித்த பேராதனைப் பல்கலைக்கழகத்தில் விரிவுரையாளராக (Lecturer) 1972 வரை பணியாற்றினார்.

முனைவர் விஜயலக்ஷ்மி அவர்களது ஆய்வுப்பணியும் ஆசிரியப் பணியும்:

 • 1972-1975: பாகதத் (Prakrit) துறை, மைசூர் பல்கலைக்கழகம் (ஆய்வு)
 • 1975-1977: பெருங்கதையும் சமசுகிருத நூல்களும் ஆய்வு, ஹம்பர்க் (Hamburg) பல்கலைக்கழகம், ஜெர்மனி
 • 1980-2000:  இணைப் பேராசிரியர், அயல்நாட்டுத் தமிழர் புலம் உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை

- உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்த காலத்தில் பன்னிரண்டு மாணவர்களின் முனைவர்  பட்டத்திற்கு வழிகாட்டியிருக்கிறார். அது தவிர உலகமெங்குமுள்ள பல்கலைக்கழகங்களில் பேராசிரியராகப் பணிபுரிந்து வருகின்ற பலருக்கு தமிழ் ஆய்வு செய்வதற்கு துணை புரிந்துள்ளார்.. அவர்களுள் பேராசிரியர் பிளேக் வெண்ட்வொர்த் அவர்கள் பெர்க்கலியிலுள்ள கலிபோர்னியப் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ்ப் பேராசிரியராகப் பொறுப்பேற்றுள்ளார். மற்றொ ரு மாணவர் பேராசிரியர் மார்த்தா செல்பி அவர்கள் டெக்சாசு பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியராகப் பணிபுரிகின்றார். பேராசிரியர் ஆன் மோனியஸ் ஹவார்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியராகப் பணிபுரிகிறார் .

 • பெர்க்கலியிலுள்ள கலிபோர்னியப் பல்கலைக்கழகத்தில் மூன்று மாதங்கள் (Townsend Fellow) பணிபுரிந்திருக்கிறார்.

எழுதிய புத்தகங்கள்:

 • A study of the Civakacintàmani particulary from the point of view of the interaction of Sanskrit Language and literature with Tamil, Ahmedabad, L.D. Institute of Indology, (234), 1981.
 • A study of the Peruïkatai, Madras, International Institute of Tamil Studies, (XIV + 236), 1981.
 • âjivikàs in Tamil Land (in Tamil), Madras, International Institute of Tamil Studies, (XIV + 72), 1988.
 • Women in Tamil Nadu. (in Tamil), Madras, International Institute of Tamil Studies, (XVIII+221)1997. Second edition 2011.
 • Introduction to Religion and Philosophy ,Tevàram and Tivviyapirapantam, Madras, International Institute of Tamil Studies,Taramani, (2001)

முனைவர் விஜயலக்ஷ்மி அவர்கள் தனது கணவர் முனைவர் ரங்கராஜன் (முன்னாள் பேராசிரியர், இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம் (IIT), சென்னை) அவர்களுடன் சென்னையில் வசித்து வருகிறார். ஓய்வுப்பெற்றப் பின்பும் தமிழ்ப் புத்தகப் பணிகளிலும், பன்னாட்டு ஆய்வரங்களிலும் பங்கு பெற்று வருகிறார். இவரது பெண் முனைவர் பிரியா ரங்கராஜனும் , பிள்ளை முனைவர் சுரேஷ் ரங்கராஜனும் கலிபோர்னிய மாநிலத்தில் வாழ்ந்து வருகிறார்கள்.

சிறகு இதழ் சார்பில் முனைவர் விஜயலக்ஷ்மி அவர்களுக்கு நன்றி பல.

முனைவர் விஜயலக்ஷ்மி அவர்களின் முழு விவரங்கள் ஆங்கிலத்தில் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Name: Dr. Rangarajan Vijayalakshmy

Married with a daughter and a son

Academic qualifications:

B.A. (Hons) University of Srilanka, Peradeniya, 1964

D.Phil (Oxford) 1969 for thesis on The interaction of Tamil and Sanskrit in Civakacintamani

Lecturer in the department of language and cultural studies, Peradeniya – 1964-72

Associate Professor and the head of  the School of Languages at the International Institute of Tamil Studies, Chennai until 2000.

I was invited as a Townsend fellow at the University of Berkeley ,University of California for three months

Languages known:

 1. Tamil (Mother Tongue)
 2. English
 3. German
 4. Sanskrit
 5. Prakrit
 6. Pali
 7. Sinhalese

Fellowships and Grants:

Alexander -von-Humboldt Fellow  at the Seminar fur Kultur und Geschichte Indiens, Universitaet Hamburg Germany, 1975-77 Studied the Tamil Perunkatai in comparison with the sanskrit Brhatkathaslokasangraha, Kathasaritsagara and Brhatkathamanjari as well as the Prakrit Vasudevahindi

Research Fellowship,Indian Institute of Advanced Studies, Simla, 1991

Spalding Fellowship, University of oxford,England 1987

Reinvitation Fellowship, 1984

Alexander-Von-Humboldt Foundation,

Germany -Research work on Buddhist Logic was carried out in the University of Hamburg with Prof.L.Schmithausen.

Alexander-Von-Humboldt Fellowship, 1975-1977

Germany, Research work on the comparative study of the Tamil Peruïkatai with the three

versions in Tamil, the Sanskrit Brhatkathkathà÷lokasa÷aïgraha, the Brhatkathàma¤jari, the Kathàsaritsàgara and the Prakrit Vasudevahiõói was carried out with Late Prof. L. Alsdorf in the University of Hamburg.

Scholarship from the Department of Prakrit 1972 studies , University of Mysore, Manasagangotri – India.

I was invited as a Townsend fellow at the University of Berkeley ,University of California for three months.

Teaching:

Associate Professor and the head of  the School of Languages at the International Institute of Tamil Studies, Chennai until 2000.

I have been in charge of the diploma course in Translation from 1987 – 89 and from 1995 to 2000 at the InternationalInstitute of Tamil studies

I was teaching the graduate Students of the Oriental faculty,University of Uppsala, Sweden, April 1987for one month on “Tamil Literature”.

I have guided twelve students for their doctorate degree.

Mentor for Prof. Ann Monius, a Fullbright fellow, working on the Manimekalai for her Ph.D.thesis at the International Institute of Tamil studies.

Privately I have taught the following students different Tamil texts:

Whitney Cox and Blake Wentworth from the University of Chicago,

Prof. Martha Selby and Gardner from the University of Texas, Austin,I have translated three hundred verses from Ainkurunuru with her.

Prof. Elaine Craddock from the East West University, Texas

Dr. Rick Weise from New Zealand.

Books Published:

 1. A study of the Cãvakacintàmaõi particulary from the point of view of the interaction of Sanskrit Language and literature with Tamil, Ahmedabad, L.D. Institute of Indology, (234), 1981.
 2. A study of the Peruïkatai, Madras, International Institute of Tamil Studies, (XIV + 236), 1981.
 3. âjãvikàs in Tamil Land (in Tamil), Madras, International Institute of Tamil Studies, (XIV + 72), 1988.
 4. Women in Tamil Nadu. (in Tamil), Madras, International Institute of Tamil Studies, (XVIII+221)1997. Second edition 2011.
 5. Introduction to Religion and Philosophy ,Tˆvàram and Tivviyapirapantam, Madras, International Institute of Tamil Studies,Taramani, (2001)

Books Edited:

 1. A Philosophical Heritage of the Tamils, Co-edited with S.V.Subramanian, Madras, International Institute of Tamil Studies (400), 1983.
 2. Literary Theories, (in Tamil), co-edited with S.V.Subramanian, Vo.7, Madras, International InstituteTamil Studies, (publication No.50), (XVII + 358), 1983.
 3. Tamil in I 980 (Tamil) Co-edited with S.V.Subramanian, Madras, International Institute of Tamil studies, (XVI + 12), 1982.
 4. Special Lectures -Silver Jubilee , Madras , International Institute of Tamil Studies(1996).

Papers published –      34

International conferences attended.

 1. Third World Tamil Conference, Paris 1970. -
 2. British Orientalists Conference, Universtiy of Oxford, 1970
 3. Fourth World Tamil Conference, Sri Lanka, 1974.
 4. German Orientalists Conference, Freiburg, Germany,1975.
 5. Fifth World Sanskrit Conference, Varanasi, India1981.
 6. World Hindu Conference, Sri Lanka, 1984
 7. International Seminar on Tamil Buddhism,organised by the Asian Institute, Tiruvanmiyur and the Department of Comparative religions University of Uppsala, Sweden 1992.
 8. Eighth world Tamil Conference, Tanjavur 1995.
 9. Presented a paper at the Manimekalai Conference organized by the Department of Religion ,Uppsala,Sweden. 1995.
 10. Workshop on Gender, Religion and Politics organised by Centre for South Asian Studies, School of Oriental and Africal Studies, University of London, England, January,1996.
 11. Invited lecture in the University of Texas ,Austin,
 12. Lecture on Jainism ,Organised by South Asia Research and Information Institute,(SARII) Dallas,

Prizes Awarded:

 1. State Award for the best books written in Tamil- Awarded by the Department of the Tamil Development, Tamil Nadu.
 2. A Study of the Perunkatai – Second Prize , 1981
 3. Ajivikas inTamil Land – Second Prize, 1988

Other academic activities:

 1. I have been the Associate editor of the Journal of Tamil studies from 1983 to 1986,a bi-annual Research journal brought out by the International Institute of Tamil Studies, Madras.
 2. I was in the board of editors for Hindu-Christian Journal Bulletin brought out by the Centre for Studies in Religion and Society,University of Victoria,Victoria,B.C.V8R 3P4,Canada and the Institute of Philosophy and Culture Madras,India.
 3. Invited lecture on Karaikkàl ammaiyàr and Antal at the University of Texas, United States of America, 2004.

Research lectures delivered at various academic institutions:

International:

 1. Special lectures delivered at the Department of Comparative Religions,University of Upsala,Sweden on Jains and Ajivikas as reflected from Tamil literatures, April,1987.
 2. Invited lecture delivered on Niyati concept of Ajivikas at the University of Sorbonne,Paris,May, 1987.
 3. Invited lecture on Karaikkàl ammaiyàr and Antal at the University of Texas, United States of America, 2008
 4. Townsend Lecture on the impact of non-vedic religions on Tamil at the Berkeley Campus, University of California,2009
 5. Invited lecture on “Becoming a Buddhist nun”at the Department of South and South Asian Studies, Berkeley Campus, University of California, 2009.

National:

 1. Guest lectures on “Medieval Tamil Literature” to foreign students at the Tamil University, Tanjavur, Summer, 1984.
 2. Extension lecture on Jainism through Civakacintamani,under the sponsorship of the University Grants Commission at the Department of Jainology,University of Madras,March 1986.
 3. Invited lecture on the Women characters in the writings of Women authors in Tamil at the Seminar organised by the Mother Teresa University for Women,Kodaikanal,Tamil Nadu 1986.
 4. Guest lecture on Jainism in Tamil Nadu at the Summer course organised by the Department of Archeology,Madras 1989.
 5. Guest lecture on the Comparative Study of the Tamil Kavyas and Sanskrit Kavyas at the Department of Tamil, University of Madras 1990.
 6. Invited lecture on Impact of Jainism through Tamil Kavyas at the Dravidian Linguistic Association, Tumba,Trivandrum, 1990.
 7. Invited lecture on Buddhism in Kanchipuram at the C.P.Ramaswami Iyer Institute of Indological Research, Madras,October 1991.
 8. Special lecture on Ajivikas,Jains and Buddists in Tamil Land at the Department of Archeology, Madras,1992.
 9. University Grants Extension lecture on Trends in New Poetry in Tamil written by Women Writers (1982-1992)- A Critical Sudy – at Queen Mary’s College,Madras,1992.
 10. University Grants Extension Lecture on A Decade of Tamil Poetry in Tamil at Meenakshi College for Women, Madras, 1993.
 11. Special lecture delivered on Ajivikas at the Summer Course organised by the Department of Archeology, Madras,1993.
 12. Special lecture on The Position of Women during Early Period in South lndia,-A National Programme organised by the University Grants Commision on the National Television Broadcast, 1993.
 13. Introductory Lecture delivered at the Maxmuller Bhavan on German Contribution to Tamil , Organised the Consul of the Germany and the Maxmuller Bhavan , Madras, May 1998.
 14. International Conference on Tamil and Sanskrit Commentaries organized by the French Institute, Pondichery 2006.
 15. International Conference on Tamil and Sanskrit, organized by the French Institute,Pondichery, 2007.

Seminars organized:

 1. A seminar on the Philosophical Heritage of Tamils at the International Institute of Tamil Studies, Madras, 1983
 2. Eighteen special lectures by foreign scholars were organised at the International Institute of Tamil Studies before and after the Eighth World Tamil Conference at Tanjavur,Tamil Nadu, 1994 -1995
 3. Eight special lectures were arranged during the silver jubilee celebrations at the International Institute of Tamil Studies, 1996
 4. A seminar on translation arranged at the International Institute of Tamil Studies. Taramani , Chennai ,1999.

Projects in progress

 1. A critical edition of the MaõimÓkalai ,a buddhist text in Tamil. This study gives importance to the section on Buddhist logic and philosophy.
 2. A tamil translation of the Pali Therigathà with explanatory notes .
 3. Preparing an encyclopaedia for Vaisnava and Saiva religious and philosophical terms.

Many important activities that support active learning have been studied under the heading of metacognition, a topic discussed in https://pro-essay-writer.com more detail in chapters and


ஆச்சாரி

இவரது மற்ற கட்டுரைகளைக் காண இங்கே சொடுக்குங்கள்.

கருத்துக்கள் பதிவாகவில்லை- “முனைவர் ர. விஜயலக்ஷ்மி”

அதிகம் படித்தது