ஆகஸ்டு 17, 2019 இதழ்
தமிழ் வார இதழ்
கருத்து கணிப்பு

மருத்துவப் படிப்புக்கான பொது நுழைவுத் தேர்வை உச்சநீதிமன்றம் அமல்படுத்த உத்தரவிட்டிருப்பது?

முடிவுகளைக் காண

Loading ... Loading ...
சிறகு இதழை மின்னஞ்சலில் பெற

முந்தைய பதிவுகள்

பிரிவு 370 நீக்கியது சரியா?

பிரிவு 370 நீக்கியது சரியா?--வழக்கறிஞர். ம. வீ. கனிமொழி

இந்திய செய்தி நிறுவனங்களின் சாதீய முகம்

இந்திய செய்தி நிறுவனங்களின் சாதீய முகம்--தேமொழி

போரியல்

போரியல்--வே. எட்வின் ராஜா

குருட்டாட்டம்

குருட்டாட்டம்--இராமியா

மக்கள் தகவல் தொடர்பியல்

மக்கள் தகவல் தொடர்பியல்--கரு. நா. மணிமாறன்

தொகுப்பு கவிதை (ஊசி போட்டுக்கோ அம்மு,  எனது நண்பன் ஒரு பத்ரிகைக்காரன்)

தொகுப்பு கவிதை (ஊசி போட்டுக்கோ அம்மு, எனது நண்பன் ஒரு பத்ரிகைக்காரன்)--இல. பிரகாசம்

மத்திய பா.ச.க அரசு, சமூகநீதிக்கு முற்றிலும் எதிரான அரசு

மத்திய பா.ச.க அரசு, சமூகநீதிக்கு முற்றிலும் எதிரான அரசு--சுசிலா

கருத்து நயத்திற்கு ஓர் காளமேகம்

கருத்து நயத்திற்கு ஓர் காளமேகம்--தேமொழி

தினா சனிசார்

தினா சனிசார்--வழக்கறிஞர். ம. வீ. கனிமொழி

இலக்கியங்களில் கல்வி

இலக்கியங்களில் கல்வி--முனைவர் மு.பத்மா

வெளிநாட்டு உறவு

வெளிநாட்டு உறவு--ஈழம் மலர்மன்னன்

பறவைகள்

பறவைகள்--து. ரோசி தமிழ்த்துறைத் தலைவர்

சங்கநூல்களிற் கூறப்படும் வேதசமயக் கருத்துகள்

சங்கநூல்களிற் கூறப்படும் வேதசமயக் கருத்துகள்--தேமொழி

நிலவியல் அடிப்படையில் பறம்புமலை

நிலவியல் அடிப்படையில் பறம்புமலை--சொ.அருணன்

தொகுப்பு கவிதை (நெய்தலெனும்… !, மாலுமியுமாக நானேயிருக்கிறேன்)

தொகுப்பு கவிதை (நெய்தலெனும்… !, மாலுமியுமாக நானேயிருக்கிறேன்)--தொகுப்பு