ஏப்ரல் 10, 2021 இதழ்
தமிழ் வார இதழ்
கருத்து கணிப்பு

மருத்துவப் படிப்புக்கான பொது நுழைவுத் தேர்வை உச்சநீதிமன்றம் அமல்படுத்த உத்தரவிட்டிருப்பது?

முடிவுகளைக் காண

Loading ... Loading ...
சிறகு இதழை மின்னஞ்சலில் பெற

முந்தைய பதிவுகள்

சட்டமுத்து என்னும் குஞ்சம்மாள் எழுதிய வாருணி சரித்திர கும்மியில் பெண் எழுத்து அடையாளங்கள்

சட்டமுத்து என்னும் குஞ்சம்மாள் எழுதிய வாருணி சரித்திர கும்மியில் பெண் எழுத்து அடையாளங்கள்--முனைவர் மு.பழனியப்பன்

சமயப் பின்புலத்தில் மக்கள் வாழ்க்கைமுறை (பாகம்-2)

சமயப் பின்புலத்தில் மக்கள் வாழ்க்கைமுறை (பாகம்-2)--முனைவர் மு.பழனியப்பன்

உடல் வெப்பம் குறைய வழிமுறைகள்

உடல் வெப்பம் குறைய வழிமுறைகள்--சிறகு சிறப்பு நிருபர்

முன்னும் பின்னும் ஓர் ஒப்பீடும் மதிப்பீடும்

முன்னும் பின்னும் ஓர் ஒப்பீடும் மதிப்பீடும்--தேமொழி

பதிற்றுப் பத்துப் பதிகங்களின் வழி மீட்டெடுக்கப்படும் தாய்வழிச் சமுதாய மரபு – (பாகம் -2)

பதிற்றுப் பத்துப் பதிகங்களின் வழி மீட்டெடுக்கப்படும் தாய்வழிச் சமுதாய மரபு – (பாகம் -2)--முனைவர் மு.பழனியப்பன்

எதற்கு வேண்டும் கவிதை?! (கவிதை)

எதற்கு வேண்டும் கவிதை?! (கவிதை)--வழக்கறிஞர். ம. வீ. கனிமொழி

சமயங்களில் பெண்களுக்கான இடம்

சமயங்களில் பெண்களுக்கான இடம்--முனைவர் மு.பழனியப்பன்

பதிற்றுப் பத்துப் பதிகங்களின் வழி மீட்டெடுக்கப்படும் தாய்வழிச் சமுதாய மரபு

பதிற்றுப் பத்துப் பதிகங்களின் வழி மீட்டெடுக்கப்படும் தாய்வழிச் சமுதாய மரபு--முனைவர் மு.பழனியப்பன்

கதையும், கானல் நீரும் (கவிதை)

கதையும், கானல் நீரும் (கவிதை)--அதிரா

உலக காடுகள்: காடழிப்பு நடவடிக்கைகளும் அதன் விளைவுகளும்

உலக காடுகள்: காடழிப்பு நடவடிக்கைகளும் அதன் விளைவுகளும்--தேமொழி

சங்க இலக்கியத்தில் கடல் வாழ் உயிரினங்களின் உவமை

சங்க இலக்கியத்தில் கடல் வாழ் உயிரினங்களின் உவமை--வழக்கறிஞர். ம. வீ. கனிமொழி

சமயப் பின்புலத்தில் மக்கள் வாழ்க்கைமுறை

சமயப் பின்புலத்தில் மக்கள் வாழ்க்கைமுறை--முனைவர் மு.பழனியப்பன்

பாதுகாப்பற்ற சூழலில் இன்றைய பெண்களின் நிலைமை!

பாதுகாப்பற்ற சூழலில் இன்றைய பெண்களின் நிலைமை!--சுசிலா

மணிமேகலைக் காலத்திற்குப் பிந்தைய நிலையில் சமயங்களின் வளர்ச்சிப் போக்குகள் (பாகம் -2)

மணிமேகலைக் காலத்திற்குப் பிந்தைய நிலையில் சமயங்களின் வளர்ச்சிப் போக்குகள் (பாகம் -2)--முனைவர் மு.பழனியப்பன்

தொகுப்பு கவிதை (தாய்மொழி நாள் துளிகள், உன்னோடு நான்…!)

தொகுப்பு கவிதை (தாய்மொழி நாள் துளிகள், உன்னோடு நான்…!)--தொகுப்பு