மார்ச்சு 25, 2023 இதழ்
தமிழ் வார இதழ்

மறத்தமிழன் கன்னியப்பன் படைப்புகள்

தமிழர் சங்கமம் ! – இலங்கைத் தமிழ்ச்சங்க விழா – 2015

November 14, 2015

அமெரிக்காவில் உள்ள நியூசெர்சி மாநிலத்தின் ‘மோன்றோ’ நகரில், 38 வது ஆண்டு இலங்கைத் தமிழ்ச்சங்க ....

இலங்கைத் தமிழ்ச் சங்க 37வது ஆண்டு விழா – 2014

November 22, 2014

உடல் மண்ணிற்கு உயிர் தமிழிற்கு அதை உரக்கச் சொல்வோம் உலகிற்கு எனும் முழக்கத்துடன் அமெரிக்காவில் ....

அதிகம் படித்தது