மார்ச்சு 25, 2023 இதழ்
தமிழ் வார இதழ்

வள்ளி நாயகம் படைப்புகள்

இறையாண்மையும் இந்தீயமும் (கட்டுரை)

April 1, 2013

1.இலங்கையைத் தனிமைப்படுத்தும் தீர்மானம் கூடாது. 2.இலங்கை இந்தீயாவின் நட்பு நாடு. 3.ஒரு நாட்டின் இறையாண்மைக்கு ....

அதிகம் படித்தது