மே 30, 2020 இதழ்
தமிழ் வார இதழ்

வையவன் படைப்புகள்

எழுபதாயிரம் கிராமங்கள்(கவிதை)

September 10, 2016

எழுபதாயிரம் கிராமங்களில் இந்தியாவின் இதயம் துடித்துக் கொண்டிருப்பதாக என்றோ சொன்னார் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட அந்த ....

அதிகம் படித்தது