அக்டோபர் 24, 2020 இதழ்
தமிழ் வார இதழ்

பேரா. பெ. வித்யா படைப்புகள்

சங்க இலக்கியங்களில் மனையியல் செய்திகள்

September 21, 2019

தமிழ் என்னும் சொல்லுக்கு இனிமை, நீர்மை என்று நிகண்டு பொருள் உரைக்கின்றது. ‘‘இனிமையும் நீர்மையும் ....

அதிகம் படித்தது