மார்ச்சு 25, 2023 இதழ்
தமிழ் வார இதழ்

சிறகு தொடர்பு

கட்டுரை,கவிதை,நகைச்சுவை,புகைப்படம் போன்ற படைப்புகளை அனுப்ப முகவரி editor@siragu.com சிறந்த படைப்புகள் பிரசுரிக்கப்படும். ஆசிரியருக்கு படைப்பை திருத்த உரிமை உண்டு, மேலும் ஆசிரியரின் தீர்ப்பே இறுதியானது.

இதழ் குறித்த, உங்கள் கருத்துகளையும் விமர்சனங்களையும் பெரிதும் எதிர்பார்க்கிறோம். இவற்றை siraguviri@yahoo.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்புமாறு வேண்டுகிறோம், உங்கள் ஊக்கமும், விமர்சனமும் எங்களை சரியான பாதையில் வழிநடத்தும்.

இதழில் விளம்பரம் செய்ய விரும்பும் அன்பர்கள் sirakuviri@gmail.com. என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்.

We’ve now covered the basic talking-points of the conversation, but here are free spy software for mobile from http://www.trymobilespy.com the three most important things to do when talking to your kid