மார்ச்சு 25, 2023 இதழ்
தமிழ் வார இதழ்

இந்திய வேளாண் பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டங்களும் சிக்கல்களும்

June 18, 2022

வேளாண்மை உற்பத்தியானது பருவகாலச் சூழல், மண்வளம், இடுபொருட்களின் செலவு, வேளாண் விளைபொருட்களின் விலை, விவசாயிகளின் ....

கட்டு, பயன் படுத்திக் கொள், திருப்பிக் கொடு. Build; Operate; Transfer. (B.O.T.)

May 7, 2022

முதலாளித்துவப் பொருளாதார உற்பத்தி முறையில் பொருளாதார நெருக்கடி என்பது, முதலாளிகள் தங்கள் மூலதனத்தை ஈடுபடுத்த ....

கிளேப் மக்ஸிமிலியானவிச் கிரிஸிஸானவ்ஸ்கி

April 30, 2022

1921ஆம் ஆண்டு சோவியத் ஒன்றியத்தில் பருவ மழை தவறியதால் தானிய விளைச்சல் குறைந்து பஞ்சம் ....

தமிழ்நாட்டின் அரசியல் தளத்தில் சமூக-பெருளாதார மேம்பாடு

June 26, 2021

  சமூக சீர்திருத்தம் பொருளாதார வளர்ச்சியின் அடிப்படையாகும். இந்திய அளவில் தமிழ்நாடு, மகாராஷ்டிரா, கேரளா ....

இந்தியப் பொருளாதாரச் சீர்திருத்தமும் விளைவுகளும்

June 5, 2021

இந்தியா, உலகில் மிகப்பெரும் இயற்கை, மனித ஆதாரங்ககளைக் கொண்டுள்ள நாடுகளில் ஒன்றாகத் திகழ்கிறது. சமூக-பொருளாதாரத் ....

தொழில் நுட்பவியல்- பகுதி-2

December 14, 2019

நாவாய் (கப்பல்) மூன்று பக்கமும் கடலால் சூழப்பட்ட பண்டைத் தமிழகக் கடற் பகுதி நெய்தல் ....

தொழில் நுட்பவியல்

November 30, 2019

பண்டைத் தமிழர் புவியியல், பயிரியல், உயிரியல், தொழில் நுட்பவியல் ஆகிய அறிவியல் துறைகளில் மேம்பட்டவர்களாக ....

Page 1 of 41234»

அதிகம் படித்தது