மார்ச்சு 25, 2023 இதழ்
தமிழ் வார இதழ்

ராஜ் குணநாயகம் படைப்புகள்

“பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும்”!

May 28, 2022

இன்று பல கூட்டுப்பொறுப்பாளிகள் #GoHomeGota2022/#Gohomerajapaksha க்குள் ஒளிந்துகொண்டு தாங்கள் தப்பித்துக்கொள்ளப் பார்க்கின்றனர். நம் தாய் ....

உரிமைப் போராட்டம் (கவிதை)

May 7, 2022

நீங்கள் உண்பதற்கு வழியில்லாமல் “வன்முறை” வழியில் போராடும்போதும் அது உரிமைக்கான போராட்டமாக மெய்ப்பிக்கப்படுகிறது… நாங்கள் ....

அறுவடை (கவிதை)

April 2, 2022

அறுவடை அறுவடை சரியாய்தான் நடைபெறுகிறது. விதைத்தது தானே விளைகிறது விதைத்ததுதானே விளையும். தமிழர் வம்சத்தை ....

குழம்பிய குட்டை (கவிதை)

March 12, 2022

  இங்கே எல்லாம் குழம்பிப்போய்க்கிடக்கிறது.   குழம்பிய குட்டைக்குள் உறு மீன்களை பிடித்து ஏப்பமிட ....

மனித வேட்டை (கவிதை)

March 5, 2022

  நாம் நவீன யுகத்தில் வாழ்வதாக புளகாங்கிதம் அடைகின்றோமே உண்மைதானா?   கற்கால மனிதன் ....

யாருடைய பூமி? (கவிதை)

February 12, 2022

    இந்த பூமி ஒரு தனி மனிதனுக்கோ; ஒரு இனத்துக்கோ; ஒரு தேசத்துக்கோ ....

வாழும் சுதந்திரம்! (கவிதை)

January 29, 2022

  விட்டுவிடுங்கள் அவை அவை சுதந்திரமாய் அவைகளாகவே இருந்துவிடட்டும்! பறவைகளின் வாழ்வு மரங்களில்,கூடுகளில் பறந்த ....

Page 3 of 8«12345»...Last »

அதிகம் படித்தது