மார்ச்சு 25, 2023 இதழ்
தமிழ் வார இதழ்

முனைவர் மு.பழனியப்பன் படைப்புகள்

மாமனிதர்கள்

November 26, 2022

மனிதர்கள் பிறந்து, வாழ்ந்து, மறைபவர்கள் மட்டுமல்ல. புகழால் உலகம் அளந்து நிற்பவர்கள் ஆவர். மனிதர்கள் ....

இமயவரம்பன் பரம்பரையும், சேரநாடும் – பகுதி-3

October 29, 2022

சேரநாடு சேரநாடு இமயவரம்பன் காலத்தில் இமயம் வரை தன் ஆட்சியைக் கொண்டிருந்தது. இமயவரம்பன் காலத்தில் ....

இமயவரம்பன் பரம்பரையும், சேரநாடும் – பகுதி-2

October 22, 2022

இமயவரம்பனின் தம்பி பல்யானை செல்கெழுகுட்டுவன் இமயவரம்பனுக்குப் பின் அவனின் தம்பி பல்யானை செல்கெழுகுட்டுவன் அரசுரிமை ....

இமயவரம்பன் பரம்பரையும், சேரநாடும்

October 1, 2022

கடைச்சங்க காலத்தில் எழுந்த புற நூலான பதிற்றுப்பத்தில் சேரர்கள் பதின்மரைப் பற்றிய வரலாறு தெளிவுபட ....

மன்னரைச் சேர்ந்தொழுகல் – பகுதி-3

July 16, 2022

அறிவுரை 5 வேண்டுவ வேட்பச் சொல்லல் வேண்டும். தக்க காலம் பார்த்து, ஆட்சியாளரின் குறிப்பு ....

திருவரங்க பஞ்ச ரத்ன கீர்த்தனங்களில் தியாகராஜரின் பக்தித் திறம்: பகுதி-2

June 18, 2022

ஐந்தாம் கீர்த்தனை-கருணா சூடாவாய என்ற தொடக்கமுடையது. பல்லவி கருண ஜுடமய்ய மாயய்ய காவேடி ரங்கய்ய ....

திருவரங்க பஞ்ச ரத்ன கீர்த்தனங்களில் தியாகராஜரின் பக்தித் திறம்

June 11, 2022

தியாகபிரம்மம் என்று அழைக்கப்பட்டவர் தியாகராஜ சுவாமிகள். இவர் இன்றைக்கு இருநூற்று ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன் ....

Page 3 of 22«12345»1020...Last »

அதிகம் படித்தது