மார்ச்சு 25, 2023 இதழ்
தமிழ் வார இதழ்

முனைவர் மு.பழனியப்பன் படைப்புகள்

முந்தைய காலப் பெண்களும் அவர்களின் ஆளுமைகளும்

February 4, 2023

சங்க காலம் முதல் தற்காலம் வரை பெண்கள் தங்களின் ஆளுமைகளை இலக்கியங்கள் வாயிலாக வெளியிட்டுள்ளனர். ....

பெண் கவிதைகளில் ஆளுமைத் திறன்

January 21, 2023

ஆளுமை என்பது ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனின் சிந்தனைகள், எண்ணங்கள், உணர்வுகள், நடத்தைகள் சார்ந்ததாகும். இவற்றின் ....

பெற்றோர்கள்

January 7, 2023

பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளைப் பேணி வளர்க்கிறார்கள். எதிர்காலத்தில் அவர்கள் நம்மைப் பேணி வளர்ப்பார்கள் என்ற எண்ணத்துடன் ....

கவிதைக்கு அழகு

December 31, 2022

கலைகள் அழகானவை. அவை சாதாரண நிலையில் இருந்து கலைத்துவம் மிக்கதாக இருப்பதால் கலைகள் அழகானவை. ....

வெல்லும் சொற்கள்

December 24, 2022

சொற்கள் கனமாவனவை. சொற்கள் நிறைவேற்றும் வல்லமை கொண்டவை. சொற்கள் மனதைச் சொன்னபடி நடக்கச்செய்பவை. சொல்லுதல் ....

மாமனிதனின் சிறப்புகள்

December 17, 2022

மனிதர்கள் புலனறிவும், அதனால் மன அறிவும் பெற்றவர்கள். புலன்கள் வழி மனிதன் அனுபவ அறிவினைப் ....

நற்பண்புகள்

December 3, 2022

நல்ல பண்புகள் என்று சொல்கிறோம். அந்த நல்ல பண்புகள் என்ன என்ன என்று சொல்லச் ....

Page 2 of 22«12345»1020...Last »

அதிகம் படித்தது