மார்ச்சு 25, 2023 இதழ்
தமிழ் வார இதழ்

பேரா. ருக்மணி படைப்புகள்

சங்கப் பாடல்களை அறிவோம் புறநானூறு-185

November 28, 2015

தொண்டைமான் இளந்திரையனின் பாடல் இது. இடையூறின்றி செலுத்த வேண்டியது வண்டி மட்டுமல்ல; நாட்டின் ஆட்சியையும்தான் ....

சங்கப் பாடல்களை அறிவோம்- புறநானூறு- 218

November 21, 2015

கண்ணகனார் என்ற புலவர் பாடியது. கோப்பெருஞ்சோழன் வடக்கிருந்து தன் உயிரை மாய்த்துக் கொண்டபோது அவரோடு ....

சங்கப் பாடல்களை அறிவோம் – குறுந்தொகை-5

November 14, 2015

பாடலைப் பாடியவர்- நரிவெரூஉத் தலையார் இக்குறுந்தொகைப் பாடலில், மனிதனின் வளர்ச்சிப் படிநிலைகளில் மன உணர்வுகளும் ....

குறுந்தொகையில் பொருள்மயக்கம்

February 7, 2015

பொருள்மயக்கம் (Ambiguity) என்பற்குப் பொருள், பல அர்த்தங்கள் மயங்கும் தன்மை அல்ல, ஒரே கூற்றிற்குப் ....

பாரியின் கொடைச்சிறப்பினைப் பாடும் கபிலரின் பாடலிது புறநானூற்றின் 108 ஆவது பாடல்

December 20, 2014

“பாரி தன்னுடைய நாட்டினைத் தன்னை நாடி வந்த இரவலர்களுக்கெல்லாம் பகிர்ந்தளித்துவிட்டான். இனி வருபவர்களுக்குக் கொடுப்பதற்குப் ....

புறநானூற்றின் 163 ஆவது பாடல்

November 29, 2014

பெருஞ்சித்திரனார் என்ற புலவர். புலமை பெரிதுடையவர். வறுமையில் வாழ்கின்றார். தன் வறுமையைப் போக்கக் கொடைக்குப் ....

குறுந்தொகையின் 25 ஆவது பாடல்

November 22, 2014

குறுந்தொகையின் 25 ஆவது பாடல். பிறரறியாமல் தலைவனும் தலைவியும் காதலிக்கின்றனர். ஊரறிய மணம் செய்துகொள்ள ....

Page 2 of 3«123»

அதிகம் படித்தது