மார்ச்சு 25, 2023 இதழ்
தமிழ் வார இதழ்

சுபாசு சந்திரபோசு வாழ்க்கையும் இறப்பின் மர்மமும் – பகுதி – 49

February 21, 2015

ஐயர், ஹபிபுர் ரஹமானைப் பார்த்து அடுக்கடுக்காக கேள்விகளைக் கேட்டுக் கொண்டிருந்தார். அனைத்தையும் ஹபிபுர் ரஹமான் ....

முள் நீங்கிய பறவை, நம் தொடர்பு (கவிதைகள்)

February 21, 2015

முள் நீங்கிய பறவை எழுதியவர்: கணேசகுமாரன் செல்லரித்த புகைப்படத்தை பத்திரப்படுத்தியிருக்கும் இரும்புப் பெட்டிக்குள் ஓர் ....

அலுவலகக் கட்டிடங்களைத் தேர்வு செய்யும் பொழுது கவனம் தேவை

February 14, 2015

சென்னையில் தற்போது பல்வேறு உள்நாட்டு, வெளிநாட்டு நிறுவனங்களின் அலுவலகங்கள் நகரம் முழுக்க செயல்படுகின்றன. அத்தகைய ....

உலகநாதர் இயற்றிய உலகநீதி

February 14, 2015

உலகநீதி என்ற நீதிநூல் உலகநாதர் என்ற புலவரால் எழுதப்பட்டுள்ளது, இந்நூலின் இறுதிவரிகள் இயற்றிய புலவரின் ....

சுபாசு சந்திரபோசு வாழ்க்கையும் இறப்பின் மர்மமும் – பகுதி – 48

February 14, 2015

போசு இறந்த செய்தி தெரியாமல் அவரது நண்பர்கள் எஸ்.ஏ.ஐயர், கலோனல் குல்ஸாரா சிங், கலோனல் ....

தமிழ்ச் செவ்விலக்கிய மொழிபெயர்ப்புகள்

February 14, 2015

மொழிபெயர்ப்புகள் எப்போதுமே கடினமானவை. மொழிபெயர்ப்பு இயலாது என்ற எல்லையிலிருந்து, நல்ல மொழிபெயர்ப்பு முற்றிலும் சாத்தியமே ....

உயிர்களை தன்னடக்கிய மொழிகளும் மொழிகளை தன்னடக்கிய உயிர்களும்

February 7, 2015

மௌனம் தான் நம் பிறப்பிலிருந்தே வந்தது. மொழி நாம் நமக்காக ஏற்படுத்தி கொண்ட கருவி. ....

அதிகம் படித்தது