மார்ச்சு 25, 2023 இதழ்
தமிழ் வார இதழ்

தமிழ்

மன்னரைச் சேர்ந்தொழுகல் – பகுதி-2

March 12, 2022

அறிவுரை -1 மன்னவர் விரும்புவன விரும்பாமை ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருப்பவர்கள் விரும்புவனவற்றைச் செய்வார்கள். அதனை ....

குழம்பிய குட்டை (கவிதை)

March 12, 2022

  இங்கே எல்லாம் குழம்பிப்போய்க்கிடக்கிறது.   குழம்பிய குட்டைக்குள் உறு மீன்களை பிடித்து ஏப்பமிட ....

மனித வேட்டை (கவிதை)

March 5, 2022

  நாம் நவீன யுகத்தில் வாழ்வதாக புளகாங்கிதம் அடைகின்றோமே உண்மைதானா?   கற்கால மனிதன் ....

மன்னரைச் சேர்ந்தொழுகல்

February 26, 2022

உலகம் என்பது உயர்ந்தோர் மேற்றது. உயர்ந்தோர் என்ற நிலை செல்வத்தால், அறிவால், கல்வியால், மதிப்பால், ....

மணிமேகலை காப்பிய மரபு – பகுதி 2

February 26, 2022

மலை, கடல், நாடு, நகர், ஆறு பருவங்கள், கதிரவன் தோற்றம், சந்திரனின் தோற்றம் காப்பியம் ....

மணிமேகலை காப்பிய மரபு – பகுதி 2

February 19, 2022

மணிமேகலையில் காப்பியம் என்ற சொல்லாடல் மணிமேகலைக் காப்பியத்தில் காப்பியம் என்ற சொல்லாடலும் இடம்பெற்றுள்ளது. ”நாடக ....

மணிமேகலை காப்பிய மரபு

February 12, 2022

ஒரு மொழியின் வளர்ச்சி என்பது அதன் பரவலாக்கத்திலேயே இருக்கிறது. ஒரு மொழியைப் பேசுவோர் எண்ணிக்கை, ....

அதிகம் படித்தது