செப்டம்பர் 19, 2020 இதழ்
தமிழ் வார இதழ்

பேரா.அன்பழகன் படைப்புகள்

இந்திய வேளாண் தொழிலாளர்களின் நிலைமாற்றம்

August 29, 2020

தொழிலாளர்கள் அவர்கள் ஈடுபட்டுள்ள பணிகளைக் கொண்டு அவை முறைசார்ந்த, முறைசாராப் பணிகள் என பகுக்கப்படுகிறது. ....

அதிகம் படித்தது