மார்ச்சு 25, 2023 இதழ்
தமிழ் வார இதழ்

சு. தொண்டியம்மாள் படைப்புகள்

அணிபெறும் திரையிசை

April 21, 2018

தமிழ் இலக்கணம் ஐவகைப்படும். எழுத்து, சொல், பொருள், யாப்பு, அணி என்பன அவையாகும். ஒரு ....

Page 4 of 4«1234

அதிகம் படித்தது