மார்ச்சு 25, 2023 இதழ்
தமிழ் வார இதழ்

சு. தொண்டியம்மாள் படைப்புகள்

சிலம்பில் மதுரைக்காண்டத்தில் தமிழும் தமிழர் பண்பாடும்

January 14, 2023

தமிழில் கிடைத்துள்ள முதல் காப்பியம் சிலப்பதிகாரம் கோவலன், கண்ணகி, மாதவி வரலாறு குறிப்பிடும் கதை ....

ஜி.யு.போப்பின் தமிழ்ப்பணி

December 10, 2022

தமிழன்னைக்குத் தொண்டாற்றிய சான்றோரில் தமிழைத் தாய்மொழியாக கொள்ளாத சான்றோர்களும் குறிக்கத்தக்க இடம்பெற்றுள்ளனர். அவர்களுள் தமிழ் ....

திருக்குறள் இரவு அதிகாரம் – பகுதி -2

November 19, 2022

யாரைக் கண்டால் பசி பறக்கும் கரப்பிடும்பை இல்லாரைக் காணின் நிரப்பிடும்பை எல்லாம் ஒருங்கு கெடும். ....

திருக்குறள் இரவு அதிகாரம்

November 5, 2022

முன்னுரை திருக்குறள் தமிழின் அடையாளம். தமிழரின் அடையாளம். தமிழ்ப் பண்பாட்டின் அடையாளம். தமிழ் மாந்தனின் ....

கவிஞர் செல்வ கீதாவின் நூல் விமர்சனம் – பகுதி-2

October 22, 2022

தலைவியின் மனதைப் புரிந்து கொள்ளாமை தலைவன் தலைவியை ஒதுக்கிவிடும் காலங்களும் இருந்திருக்கின்றன. மறந்துவிட்ட காலங்களும் ....

கவிஞர் செல்வ கீதாவின் நூல் விமர்சனம்

October 8, 2022

புதுக்கவிதைகள் உள்ளதை உள்ளபடி சொல்லும் திறந்த கவிதைகள் ஆகும். புனைவுகளுக்கு இடமின்றி உண்மையின் தோற்றத்தை ....

திருக்குறள் அருளும் மனித நேய மாண்பும் பகுதி – 2

May 28, 2022

வன்முறையும் நன்முறையும் அருள் வாழ்க்கை நன்முறை வாழ்க்கையாகும், அருளற்ற வாழ்க்கை வன்முறை சார்ந்தது என்று ....

Page 1 of 41234»

அதிகம் படித்தது