சனவரி 16, 2021 இதழ்
தமிழ் வார இதழ்

மணிமேகலைக் காப்பியத்தின் காலமும், அக்காலச் சமயங்களின் பொது அறிமுகமும் – பாகம்-2

December 12, 2020

சமயப் பிரிவுகள் இந்தியாவில் தோன்றிய சமயங்களை வைதிக சமயம், அவைதிக சமயம் என்று இருவகையாகப் ....

பண்டிதமணியும் தமிழும் – பாகம் – 10

December 12, 2020

பண்டிதமணி அவர்களின் உரை கதிர்மணி விளக்கம் எனத் தனிப்பட நிற்பதைப்போல அவரின் மாணவர்கள், அவரைப் ....

எல்லை தருவான் கதிர் பருகி ஈன்ற கார்

December 5, 2020

திருப்பாவை கூறும் அறிவியல் என்ற கருத்தில் ஆண்டாளின் பாடல் மீண்டும் மீண்டும் மேற்கோள் காட்டப்பட்டு ....

பண்டிதமணியும் தமிழும் – பாகம் – 9

December 5, 2020

சுக்கிரநீதி வடமொழியில் பொருள் நூல்கள் வெள்ளி, வியாழன், சாணக்கியர் ஆகியோரால் இயற்றப்பெற்றுள்ளன. பாருகற்பத்தியம், ஔசநசம், ....

மணிமேகலைக் காப்பியத்தின் காலமும், அக்காலச் சமயங்களின் பொது அறிமுகமும்

November 28, 2020

தமிழ் இலக்கியம் பல வகைமைகளை உடையது. குறுங்கவிதை, நெடுங்கவிதை, காவியம், காப்பியம், உரையிடையிட்டப் பாட்டுடைச் ....

பண்டிதமணியும் தமிழும் – பாகம் – 8

November 28, 2020

மண்ணியல் சிறுதேர் உரைப்பாட்டு மடையாக வடமொழியில் இருந்து மொழியாக்கம் பெற்றது மண்ணியல் சிறுதேர் என்ற ....

பண்டிதமணியும் தமிழும் – பாகம் – 7

November 21, 2020

மொழிபெயர்ப்புத் திறன் பண்டிதமணி தானாகத் தமிழ் கற்றவர். வடமொழியை விரும்பி ஆசிரியர்பால் அணுகிக் கற்றவர். ....

Page 2 of 46«12345»102030...Last »

அதிகம் படித்தது