நவம்பர் 26, 2022 இதழ்
தமிழ் வார இதழ்

நுரையீரலும் மின்மினிபூச்சிகளும்… (கவிதை)

September 3, 2022

  மின்மினிபூச்சிகளால் நிரம்பிய வெளிச்சம் நிலவுக்கு போட்டியாக. அண்ணாந்து பார்த்தால் நீண்ட மின்விளக்கு கம்பமென ....

‘பாரதி’ கவிதை (கவிதை)

August 13, 2022

  பூத்திருக்கும் பூவிற்கும் உனக்கும் எத்தனை ஒற்றுமை? பூவின் வாழ்நாளும் புவியில் நீ வாழ்ந்த ....

மணம் (கவிதை)

July 30, 2022

  செவிமடல்களில் எதிரொலிக்கும் விசும்பல் நாணழிந்து இதழ்களின் நீங்கி பெருவெளியில் உலாச் செல்லும் முகமழிவின் ....

ஶ்ரீலங்காவில் ஜூலை கறுப்பு(கவிதை)

July 23, 2022

அன்று வெலிக்கடையில் அன்று தமிழர்களின் அறவழிப்போராட்டங்களில் அன்று பட்டலந்த சித்திரவதை முகாமில் அன்று பிந்துனுவெவவில் ....

வானவில் (கவிதை)

July 16, 2022

வானவில்லின் இரு முனையிலும் இரு சிறுவர்கள் ஒருவன் குனிந்தபடி குளத்தில் வாரவில்லின் பிம்பத்தைப் பார்க்கிறான் ....

குருந்தூர் மலையில் புத்தர்! (கவிதை)

June 25, 2022

நாடே நாசமாய்போய் கிடக்கிறது சோற்றுக்கே வழியில்லாமல் பிச்சை பாத்திரத்துடன் நாடுகளின் கால்களில் உங்கள் இனவாத ....

உரிமைப் போராட்டம் (கவிதை)

May 7, 2022

நீங்கள் உண்பதற்கு வழியில்லாமல் “வன்முறை” வழியில் போராடும்போதும் அது உரிமைக்கான போராட்டமாக மெய்ப்பிக்கப்படுகிறது… நாங்கள் ....

Page 2 of 29«12345»1020...Last »

அதிகம் படித்தது