மார்ச்சு 25, 2023 இதழ்
தமிழ் வார இதழ்

சுபாசு சந்திரபோசு வாழ்க்கையும் இறப்பின் மர்மமும் – பகுதி 37

November 29, 2014

போசு இந்திய தேசிய இராணுவத்தின் தலைமையை ஏற்றதும், இந்திய தேசிய இராணுவத்தில் பெண்கள் பிரிபவை ....

தமிழில் அற இலக்கியங்கள்

November 29, 2014

“நீதிநூல் பயில்” என்றார் பாரதியார், தமது ஆத்திசூடியில். “அறம் பொருள் இன்பம் வீடு அடைதல் ....

புறநானூற்றின் 163 ஆவது பாடல்

November 29, 2014

பெருஞ்சித்திரனார் என்ற புலவர். புலமை பெரிதுடையவர். வறுமையில் வாழ்கின்றார். தன் வறுமையைப் போக்கக் கொடைக்குப் ....

இலங்கைத் தமிழ்ச் சங்க 37வது ஆண்டு விழா – 2014

November 22, 2014

உடல் மண்ணிற்கு உயிர் தமிழிற்கு அதை உரக்கச் சொல்வோம் உலகிற்கு எனும் முழக்கத்துடன் அமெரிக்காவில் ....

எத்தனை விதத்தில்தான் ஏமாற்றுவார்? வீடு, மனை வணிகத்தில் கவனம் கொள்வீர்…

November 22, 2014

உலகமயமாக்கலுக்குப் பிறகு தமிழகத்தில் வீடு மற்றும் மனை பரிவர்த்தனைகள் மிக அதிக அளவில் நடைபெறுகின்றன. ....

தானியங்கி விமானங்கள் பாகம்-1

November 22, 2014

மனிதர்களால் ஓட்டப்படாத இயந்திரங்களாலேயே செலுத்தப்படும் விமானங்கள் தானியங்கி விமானங்கள் எனப்படுகின்றன. விமான ஓட்டிகள் இயக்காத தானியங்கி ....

புலம்பெயர் இலக்கியம்

November 22, 2014

பழங்காலத்தில் ஒரு நாடுவிட்டு இன்னொரு நாட்டுக்கு இடம்பெயர்வதைப் புலம் பெயர்தல் என்று குறித்தார்கள். தமிழர்கள் ....

அதிகம் படித்தது