மார்ச்சு 25, 2023 இதழ்
தமிழ் வார இதழ்

ஐங்குறுநூறு 55

January 14, 2023

ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது கரும்பின் எந்திரம் களிற்று எதிர் பிளிற்றும்தேர் வண் ....

பன்னிரண்டரை கிராம அரும்பு கூற்றா இனம்

January 14, 2023

பன்னிரண்டரை கிராம அரும்பு கூற்றா பிள்ளைமார்களின் வாழ்வியல் என்ற தலைப்பில் செய்யப்பெற்றுள்ள ஆய்வின் வழியாகப் ....

மரை என்ற மானினம்

January 7, 2023

மானையும், அதன் இனங்களையும், விலங்கின் வளர்ச்சிக்கேற்ப, பாலினத்திற்கு ஏற்ப பல வேறு பெயர்களால் இலக்கியங்கள் ....

பெற்றோர்கள்

January 7, 2023

பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளைப் பேணி வளர்க்கிறார்கள். எதிர்காலத்தில் அவர்கள் நம்மைப் பேணி வளர்ப்பார்கள் என்ற எண்ணத்துடன் ....

மன்னிப்பு!! (கவிதை)

January 7, 2023

என்றோ ஒரு நாள் எதோ ஒரு தருணத்தில் எனக்கேத் தெரியாமல் விதைத்திருக்கிறேன் ஒரே ஒரு ....

கவிதைக்கு அழகு

December 31, 2022

கலைகள் அழகானவை. அவை சாதாரண நிலையில் இருந்து கலைத்துவம் மிக்கதாக இருப்பதால் கலைகள் அழகானவை. ....

ஐங்குறுநூறு 45

December 31, 2022

ஐங்குறுநூறு 45, இது புலவிப் பத்தின் கீழ் வரும். தலைவன் பரத்தையரிடம் சென்று பாணர்களான தன் நண்பர்களோடு ....

Page 5 of 235« First...«34567»102030...Last »

அதிகம் படித்தது