மார்ச்சு 25, 2023 இதழ்
தமிழ் வார இதழ்

ஈ. ரமாமணி படைப்புகள்

பன்னிரண்டரை கிராம அரும்பு கூற்றா இனம்

January 14, 2023

பன்னிரண்டரை கிராம அரும்பு கூற்றா பிள்ளைமார்களின் வாழ்வியல் என்ற தலைப்பில் செய்யப்பெற்றுள்ள ஆய்வின் வழியாகப் ....

பன்னிரெண்டரை கிராம அரும்புக் கூற்றா இனத்தின் வழிபாட்டு மரபுகள்

July 9, 2022

பன்னிரண்டரை கிராம அரும்புக் கூற்றா இன மக்களின் குலதெய்வமாக விளங்குவது திருவெற்றியூர் என்ற ஊரில் ....

பன்னிரெண்டரை கிராம அரும்புக் கூற்றா இனத்தின் வாழ்வியல் முறைகள்

April 23, 2022

நிகழ் முறைகளும், சடங்குகளும் நாட்டுப்புற மக்கள் வாழ்க்கையில் அன்றாடம் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் அவர்களின் ....

பன்னிரெண்டரை கிராம அரும்புக் கூற்றா இனம் ஓர் அறிமுகம்

January 29, 2022

தமிழகம் பல இன மக்களையும் அவர்களின் பண்பாடு, பழக்க வழக்கம் நாகரீகம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய ....

அதிகம் படித்தது