மார்ச்சு 25, 2023 இதழ்
தமிழ் வார இதழ்

பொது

தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் வரலாறு

February 25, 2023

இன்று மனிதர்களின் குறுகிய வாழ்நாளில் தொழில்நுட்பம் வியக்கத்தக்க வகையில் மாறிவிடுவதுமட்டும் அல்ல, பலரின் நடைமுறை ....

பன்னிரண்டரை கிராம அரும்பு கூற்றா இனம்

January 14, 2023

பன்னிரண்டரை கிராம அரும்பு கூற்றா பிள்ளைமார்களின் வாழ்வியல் என்ற தலைப்பில் செய்யப்பெற்றுள்ள ஆய்வின் வழியாகப் ....

பெற்றோர்கள்

January 7, 2023

பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளைப் பேணி வளர்க்கிறார்கள். எதிர்காலத்தில் அவர்கள் நம்மைப் பேணி வளர்ப்பார்கள் என்ற எண்ணத்துடன் ....

வேலை

December 17, 2022

நாம் வேலை செய்யும் இடம் வீட்டிலிருந்து அருகாமையில் இருந்தால் நடந்து அல்லது மிதி வண்டியில் ....

மாமனிதனின் சிறப்புகள்

December 17, 2022

மனிதர்கள் புலனறிவும், அதனால் மன அறிவும் பெற்றவர்கள். புலன்கள் வழி மனிதன் அனுபவ அறிவினைப் ....

மாமனிதர்கள்

November 26, 2022

மனிதர்கள் பிறந்து, வாழ்ந்து, மறைபவர்கள் மட்டுமல்ல. புகழால் உலகம் அளந்து நிற்பவர்கள் ஆவர். மனிதர்கள் ....

இமயவரம்பன் பரம்பரையும், சேரநாடும் – பகுதி-3

October 29, 2022

சேரநாடு சேரநாடு இமயவரம்பன் காலத்தில் இமயம் வரை தன் ஆட்சியைக் கொண்டிருந்தது. இமயவரம்பன் காலத்தில் ....

Page 1 of 2912345»1020...Last »

அதிகம் படித்தது